Skip to main content

พริสม์ - UPDATE: ‘#ม็อบ10กุมภา’ [17.50น.] . ชาวเมียนมาล้อมวงกันเป็นวงกลม มีหญิงรายหนึ่งตะโกนนำอยู่กลางวง ผู้ชุมนุมรอบๆ ตะโกนตาม คำที่จับความได้คือ “ซูจีๆ” สอดคล้องกับภาพ อองซานซูจี ที่ผู้ชุมนุมถือ . ผู้ชุมนุมชาวเมียนมารายหนึ่งแปลเป็นไทยให้คร่าวๆว่า “รัฐประหาร ไม่เอาๆ ซูจี ออกมาๆ”

Movies Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)